Stress / Mentalt stress

Stress oppstår selv uoppdaget men kan bli belastende for kroppen i lengden.

Det er derfor viktig å få tilbake balansen i hormonsystemet og motkjempe stresset kroppen utsetter seg selv for.

Bestill time